Missing the up north

Indalsälven, även JämtlandsälvenLitsälvenStorsjöälven är en av Sveriges vattenrikaste älvar. Älven är 430 km lång[1] och kraftigt utbyggd för elproduktion. Älven rinner upp i Jämtlandsfjällen och mynnar i Bottenhavet i Timrå kommun, kring 20 kilometer nordost om Sundsvall i Medelpad. Det totala avrinningsområdet är 26 727 km².[2] Viktigare biflöden till Indalsälven är JärpströmmenLånganHårkan och Ammerån. Indalsälven bildar en så kallad genombrottsdal då den korsar genom de högsta fjällspartierna.[3]

More info on Wikipedia.

Hammarstrand är en tätort i östra Jämtland och centralort i Ragunda kommun, Jämtlands län. Hammarstrand ligger vid Indalsälven, omkring 100 kilometer öster om Östersund och 130 kilometer nordväst om Sundsvall. Wikipedia.

Share this post