6ft5 – Photography – Göran Arvidson

WordPressteman del 2

Idag fortsätter arbetet med att utveckla NordicThemepark och temat Swedish Greys tillsammans med Niklas Högefjord. Swedish Greys är snart färdigt för lansering i en Pro-version med många fler möjligheter och inställningar att välja bland för att passa så många behov som möjligt. Meningen är också att 6ft5.org ska få en makeover. Får se hur långt vi hinner!

Posted in arbete and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.