6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Trä en Huskylock s21

Hur man trär en overlocksymaskin fotograferat med ett macroobjektiv. Utvecklar små kortfilmer tillsammans med Symaskinsgrottan. Ibland blir det bildspel som här. Hur man trär en Husqvarna Viking Huskylock s21. Andra gånger filmar vi instruktionsfilmer. Är för övrigt mycket nöjd med hur Canons 100 mm´s macro tecknar!

Posted in arbete and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.