6ft5 – Photography – Göran Arvidson

tankebanor

Jag gillar tankebanan som Titti delar med sig av. För frågan är ju. Blir man någonsin nöjd? Och i så fall för hur länge?

Posted in arbete and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.