6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Tack David Bowie

Det är omöjligt att berätta på ett rättvisande sätt om David Bowies konstnärskap och livsgärning. Hans sorti med albumet Black Star. “Look up here, I´m in heaven” – Lazarus. Mycket känslor far runt i mig idag. Och bland många andra. Jag tror att det är bland det finaste David Bowie gav oss. Att han verkligen räckte till så många. Han banade väg, höll oss i handen och var lite farlig på samma gång.

Bilden är på intet sätt rättvisande men ger en fingervisning om tomrummet som uppstått.

11/365

Skull

Posted in 365 2016, Allmänt. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.