6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Svensk Djursjukvård får ny sajt

svedju-styrelse

Tillsammans med Generalsekretare Maria Lundvall och teknisk support från Niklas Högefjord på Krokedil har vi tagit fram en ny hemsida till Svensk Djursjukvård. Tanken är att den ska vara enkel att uppdatera och att alla nyhetsinlägg synkroniseras automatiskt med deras Facebookgrupp. Vi kommer fortsätta att utveckla sidan under hösten när vi utvärderat mer exakt hur behoven ser ut. Jag tror att det är bra att det får växa under tid då just Svensk Djursjukvårds kundkrets är väldigt stor. Allt från djursjukhusägare, deras anställda till myndigheter och djurägare.

Posted in arbete and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.