6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Södermälarstrand

Södermalm

Kanske inte var helt förberedd på 11 minus och halka. Höll på att dratta på ändan strax efter att jag halade upp telefonen och tog denna bild.

Posted in 365 2016 and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.