6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Slussen på väg hem

Streetart Slussen

Plåtar på och runt Slussen nästan dagligen. Kul att dokumentera vad som händer. Kolingsborg är numer bara ett hål mitt i. Under Slussen mot vattnet är det inte heller mycket kvar men där lever fortfarande gatukonsten.

Dag 8/365

Posted in 365 2016 and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.