6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Saxofon

Maria kyrka. Mitt emot. En urnsättning i regn och blåst. Någon spelar saxofon. Ganska vemodigt. Otroligt vackert.

Posted in inspiration and tagged , , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.