6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Rörfonation

Rörfonation

Alla som använder sin röst professionellt, operasångare, körsångare, radiopratare mfl anstränger vanligen rösten mer än vi andra. Ett bra sätt att träna stämbandens rörlighet och flexibilitet är genom rörfonation.

Katarina Arvidson, som för övrigt är min svägerska är en duktig operasångerska har gjort en studie på körmedlemmar som tränat rörfonation. Läs hela forskningen här.

Posted in Blogg100 and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

3 Responses to Rörfonation

  1. Jerry says:

    I;m not sure I understand “rörfonation.”

  2. Jerry says:

    Thank you.

    Interesting. Maybe my voice teacher friend in Italy knows about it.

    Cords, chords, the point is taken.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.