6ft5 – Photography – Göran Arvidson

På väg till Göteborg och #WebCoast 

På väg till Göteborg och #WebCoast 

http://hammarlingconsulting.com/webcoast-2013/

Embedded Link

WebCoast 2013 – HammarlingConsulting
WebCoast deltagardriven konferens, workshops och seminarier inriktade på utveckling och användning av kommunikation på internet.

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.