Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

+Nikke Lindqvist har skrivit en text om hur olika förutsättningar för olika företag…

Reshared post from +Dan Rasmussen

+Nikke Lindqvist har skrivit en text om hur olika förutsättningar för olika företag ställer olika krav på arbetet med SEO.

Jag pratar hela tiden om detta med företag som jag träffar under veckorna. I min roll som representant för +Carnaby diskuterar jag SEO ur marknadsstrategiskt perspektiv. De som jag träffar är befattningshavare från företag och organisationer, vars förutsättningar, mål och imagesträvan oftast ligger långt från det som gäller om man jobbar med att optimera sin egen affiliatesajt. Eller om man som konsult arbetar med att driva upp enskilda fraser i sökresultaten för hårt bearbetade nischer som casino/poker etc.

Jag träffar ett tvärsnitt av företag från näringslivet… banker, resebyråer, företag från tillverkningsindustri, utbildningsföretag, energibolag, e-handlare, olika typer av ideella organisationer… Som alla av olika skäl har affärsnytta i att kunna bli hittade i sökmotorer på sådant som deras önskade målgrupper söker på. Inte bara för att skapa trafik till sajter utan även som en del av positionering eller för att skapa erinran om varumärket etc. Och där uppdraget lika mycket handlar om målgruppsförståelse och -segmentering, imagefrågor och kommunikativ differentiering i budskap och erbjudande.

Att för dessa företag föreslå kortsiktiga lösningar som att lägga upp ett (stort) antal köpta/artificiella länkar för att driva upp en handfull enskilda fraser i sökmotorer skulle kännas helt absurt. Framför allt för att dessa uppdrag nästan alltid handlar om att skapa en bred synlighet, long-tail. Att göra sig synlig (och attraktiv dessutom) på kanske 10.000-tals sökningar som målgruppen kan tänkas/förväntas göra. En synlighet som tar tid att bygga upp och som kräver en stor arbetsinsats både för konsulten och arbetsgruppen i företaget. Men som på sikt, i nästan alla fall som jag har sett, lönar sig.

SEO är ofta en strategiskt och taktiskt viktig del i marknadsarbetet, men något som alltid måste rymmas inom en vidare helhetssyn på digital närvaro och på vad som kommuniceras. Där vår roll som konsulter är att arbeta med hela denna närvaro.

Det har blivit så konstiga vinklar i diskussionen om SEO i sociala medier så jag tycker att det är bra att Nikke försöker förklara den nödvändiga skillnaden på olika aktörers förhållande till frågan och att diskussionen ofta är av äpple/päron-karaktär.

Embedded Link

Länkar, länkar, länkar – en förklaring till marknadsfolket
Det är en fasligt tjat om länkar inom SEO-sverige. Det hela har utvecklat sig till en märklig strid med hårda ord och trampade tår och tjuvnyp under bältet.

För en utomstående, eller för en marknad…

Google+: View post on Google+

signature

No Comments Yet.

Leave a Reply