6ft5 – Photography – Göran Arvidson

NAN på Make Music Stockholm

Vi spelar på Make Music Stockholm 6 juni, då hela Söder gungar av närmare 100 band. Vi finns vid adesso showroom, Åsögatan 126. Ungefärliga tider:

12 -13: Need A Nurse med gäster
13.15 -14: Systrarna Törnvall & Lundberg
14.15 -14.30: En kvarts blues
14.30 -16: Need A Nurse med gäster

Kom!

Övrigt program här.

 
Posted in Need A Nurse and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.