6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Några tankar och reflektioner efter #hrunconf  

Några tankar och reflektioner efter #hrunconf  
http://hammarlingconsulting.com/hur-mar-hr-2014/

Hur mår HR 2014? – HammarlingConsulting
Jag tillbringade 2 dagar på #hrunconf i Kista Science Tower och det slår mig ännu en gång att ingen är bättre än sitt nätverk. Där samlades cirka 80 deltagare från hela Sverige som på olika sätt arbetar med och brinner för…

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.