6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Min kollega Titti Hammarling skriver om makt på vår blogg:

Hur har vi det med makten? – HammarlingConsulting
För två veckor sedan deltog jag i ESK Academy, som är ett utbildningsprogram för auktoriserade Executive Search Konsulter i Sverige (www.esk.se). Det var ett intressant seminarium om makt med Jan Holmgaard, fil. dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Personligen tycker…

Posted in G+ import. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.