6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Mia Rådberg Evidensia

Tagit porträttbilder på Mia Rådberg som är Regionchef för alla djursjukhus och kliniker i region mitt på Evidensia. Vi tog några olika bilder att använda i tidningar, på webben etc.

”Nu skapar vi en ny och ledande djursjukvårdsgrupp i Sverige. Under namnet Evidensia Djursjukvård samlas några av landets främsta och äldsta djursjukhus och deras kliniker. Idag består vi av tio djursjukhus och 29 veterinärkliniker med mer än 750 anställda, mer än 240 veterinärer som tar emot 355 000 patienter om året.

Mia använder ett av porträtten på Evidensias egen hemsida!

Posted in photography, Photos, Portfolio, Portraits and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.