6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Måste bidra till #showmeyourutsikt för det är väl bästa hashtaggen idag? :…

Måste bidra till #showmeyourutsikt för det är väl bästa hashtaggen idag? :)
Såhär såg det ut för ett par timmar sedan nedanför mig.
#sailboat  

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.