6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Lediga replokaler

Need A Nurse är inte bara Södermalms moodigaste rockband, utan också en studiecirkel på Bilda. Vi har fått hjälp med replokal fullt utrustad med backline (och subventionerad hyra), fotografering, lån av trummor och PA, stor scen för prodrep och musikaliskt stöd. Vi skulle aldrig vara det band vi är idag utan Bilda.

Nu finns nya jättefina replokaler i Stockholm. (Finns lokaler i flera andra städer också.) Se film om Bilda Studios och läs mer här.

Posted in Need A Nurse and tagged , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.