6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Instruktionsfilmer för symaskinsgrottan

Symaskinsgrottan i Täby säljer symaskiner och sybehör i butik och på nätet. En ofta förekommande fråga är hur man trär olika symaskiner. Därför har vi påbörjat att göra små, enkla kortfilmer där vi enkelt visar hur man trär flera av de vanligaste symaskinerna.

Du hittar alla filmerna på Youtube. Vi kommer göra flera filmer under hösten även med andra tips.

Posted in arbete, Marknadsföring, Tips and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.