6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Idag lanseras Cause Of Death: Woman

Cause of Death: Woman är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor. En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Mellan 2010 och 2012 undersökte vi situationen i tio länder. I varje land träffade vi de som överlevt våldet och de som arbetar för förändring. Med hjälp av anhöriga kunde vi också berätta en dödad kvinnas historia. På www.causeofdeathwoman.com kan du ta del av resultatet. Här finns 150 reportage från USA, Sydafrika, Egypten, Sverige, Pakistan, Mexiko, Brasilien, Kongo, Spanien och Ryssland. Du kan också ladda ned vårt kursmaterial och gör det själv-utställning.

 

Cause of Death: Woman ägs av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Bland bidragsgivarna finns Sida och Sigrid Rausing Trust.

Posted in arbete and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.