6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Hur blev det såhär +Lou Lavendell ? ;-)

Massivt missnöje med LOU
40 procent av kommunerna tycker att lagen om offentlig upphandling fungerar dåligt. Men it-bolagen är ännu mer missnöjda med hur lagen fungerar, enligt en stor undersökning.

Posted in G+ import. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

One Response to Hur blev det såhär +Lou Lavendell ? ;-)

  1. Ha ha ha ha

    Nja, nu tycker jag inte missnöjet ska överdrivas. Det är helt klart öppet för tolkningar. 

    hahahahaha

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.