6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Hoppolek fysisk aktivitet för rörelsehindrade

Jag fick förtroendet att fotografera Hoppoleks nya träningsmaskin för ett tag sedan. Hoppolek ger barn med funktionshinder möjlighet till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Den meningen lånade jag från deras hemsida för den beskriver så bra vad det handlar om.

Alla barn stärker sin kropp och själ genom lek och rörelse. Hoppolek är framtagen för att ge barn med grava funktionshinder samma möjlighet till fysisk aktivitet och glädje som andra barn. Hoppolek gör det möjligt för dem att, på sina egna villkor, få uppleva sann rörelseglädje!

Grundare och VD är Ylva Dalén, här på bild tillsammans med Marianne Rudenschiöld (Ylva är hon till vänster).

Det blev både produktbilder, actionbilder när olika barn och ungdomar tränade samt några porträtt på Ylva med kollegor.

Posted in photography, Photos, Portfolio, Work and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.