6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Hjälper min far och vaxar hans båt

Lyssnar på olika typer av #ledarskap bland båtgrannarna.

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

One Response to Hjälper min far och vaxar hans båt

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.