6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Gillar nya Google+ för iPad men saknar möjligheten att enkelt spara ett inlägg…

Gillar nya Google+ för iPad men saknar möjligheten att enkelt spara ett inlägg för att läsa senare. Eller har jag missat något?

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

4 Responses to Gillar nya Google+ för iPad men saknar möjligheten att enkelt spara ett inlägg…

  1. Dela till en cirkel där bara du är med??

  2. Så gör jag nu men borde det inte gå att enkelt hitta en direktlänk? +Johan Lundström

  3. Jag är fortfarande G+nybörjare, så jag famlar fortfarande för det mesta…

  4. och vet inget annat sätt än att dela till cirkel, vare sig i min telefon eller i datorn….

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.