6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Firefox börjar blockera Java på Mac

Mozilla har börjat blockera föråldrade versioner av Java i Firefox för användare som kör Leopard eller tidigare. I ett försök att stoppa trojanen Flashback har Mozilla börjat blockera gamla versioner av Oracles Java på Macar som kör OS X Leopard och tidigare versioner. För två veckor sedan utförde Mozilla ett liknande tilltag på Firefox för Windows.

Embedded Link

Firefox börjar blockera Java på Mac – MacWorld
Mozilla har börjat blockera föråldrade versioner av Java i Firefox för användare som kör Leopard eller tidigare – MacWorld

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.