6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Familjen

Jag tror att jag är 6 år. Min bor 3. I kökssoffan hemma. Fotograf okänd.

Posted in fotografi and tagged , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.