6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Espresso and Lightroom. What more can you ask for on a rainy day?

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

5 Responses to Espresso and Lightroom. What more can you ask for on a rainy day?

  1. Samma här, härligt inte sant :)

  2. Man kanske kan fråga efter sol och värme? Annars så är det ett ganska roligt tidsfördriv det där Lightroom.

  3. Det skall bli sol och värme resten av veckan här sägs det så en dag regn med Lightroom+espresso per vecka funkar ju bra :)

  4. +Johan Bergenstråhle i och för sig men rätt skönt med en paus och hinna ta hand om alla bilder.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.