6ft5 – Photography – Göran Arvidson

“Empati och medkänsla inte bara är två olika ord, det är ur biologisk synvinkel…

"Empati och medkänsla inte bara är två olika ord, det är ur biologisk synvinkel två helt skilda saker, två helt skilda nätverk i hjärnan"

http://lagerstrom.nu/empati-och-medkansla-ar-tva-helt-olika-kanslor/

“Empati och medkänsla är två helt olika känslor”
Mind and Life Europe “Individual and Societal Change from the Contempaltive Perspective”. Berlin. Första kvällen.  “Jag vet”, säger Tania Singer, “jag trodde också att medkänsla och empati var samm…

Posted in G+ import. Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

2 Responses to “Empati och medkänsla inte bara är två olika ord, det är ur biologisk synvinkel…

  1. En sak jag finner lite märklig är hur vissa glatt ignorerar folk som far illa långt bort men blir alldeles till sig av att hjälpa samma människor när de är nära. Fungerar verkligen majoriteten av oss svenskar så? Typ som nu när vi låter tiotusentals svälta ihjäl men oroar oss för när samma grupper kommer hit inte har fint boende nog. Märkligt rent psykologiskt och måste väl bero på att man har låg empati och noll medkänsla?

  2. +Daniel Hedblom Samtidigt kan jag tycka att vi är bra på att dämpa samvetet med att betala till Amnesty eller annan organisation men inte hjälpa till här när det verkligen behövs.

    Jag tror att hjärnan gallrar åt en ibland, man kan inte ta in allt samtidigt är det nog många som skulle kunna tänka lite på både förmågan till empati och medkänsla

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.