6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Elvis Presley på Skeppsbron

Elvis Skeppsbron

Titti Hammarling gjorde mig uppmärksam på att Elvis uppträder på Skeppsbron. Han är för övrigt i god form så jag antar att han börjat träna och lagt om kosten.

Posted in Blogg100 and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

One Response to Elvis Presley på Skeppsbron

  1. Jerry says:

    Maybe he’s just started over from his youth.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.