6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Creative Commons

Infomastern även kallad +Susanne Nilsson skriver här om hur väl CC-reglerna efterlevs i verkligheten. Uppenbart är att det slarvas rejält. Även bland de man förmodar vill göra rätt för sig. Behöver reglerna och formuleringarna ses över generellt?
#creativecommons #CC

Originally shared by +Susanne Nilsson

Efterlevs Creative Commons licenser?

Jag har alla mina foton på Flickr med en Creative Commons licens, en CC BY SA-licens, vilket innebär följande saker: De är fria att använda (för reklam gäller andra regler om det finns identifierbara personer på bilderna) Den ska spridas vidare med samma…

Efterlevs Creative Commons licenser? – Infomasterns blogg
Jag har alla mina foton på Flickr med en Creative Commons licens, en CC BY SA-licens

Posted in G+ import and tagged , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.