6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Crash landing woodpecker

Hörde ett brak för ett tag sedan och undrade vad det var. Visade sig att en hackspett valde att krashlanda mot sovrumsfönstret. Låg rätt länge och såg lite förvirrad ut under fönstret. Blinkade förvånat ganska många gånger innan den slutligen flög en kort bit och satte sig på väggen. När den insåg att teglet inte innehöll någon vidare mat och vingarna bar seglade den iväg. Det kändes bra att den klarade sig!

There was a loud bang recently and it turned out a woodpecker crash landed at the bedroom window. It took a while for the grand looking bird to catch its breath. It lay blinking on the ground before take off. First stop the wall. After realizing that the brick didn´t really offer any food and the nausea wore off the wood pecker took off for the woods. Good thing it survived!

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

8 Responses to Crash landing woodpecker

 1. Eva Hausmann says:

  Aaaww poor thing. I'm glad it was okay.

 2. +Eva Hausmann Yeah! I was glad to. Thought it had died first.

 3. Eva Hausmann says:

  Woodpeckers are funny. One of them lived in my block of houses for a couple of years and he liked pecking on the streetlamps for the resonance. We didn't appreciate it so much at 4 am though. Apparently they peck both for food and for signalling to other males "this is my area, stay out"! :)

 4. I had no idea about the signaling :) +Eva Hausmann we have different kinds of woodpeckers here. Not sure about the English names though.

 5. Eva Hausmann says:

  Yeah, me neither. The one I'm familiar with is called "spillkråka", a black kind.

 6. Vi har både stora och lilla hackspetten samt gröngölingen :) osäker på hur spillkråkan ser ut.

 7. Eva Hausmann says:

  Spillkråkan är helsvart utom röd panna, typ, och säkert 25-30 cm lång kropp plus stjärtfjädrar på det.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.