6ft5 – Photography – Göran Arvidson

BrandColors visar färgen

För dig som är nyfiken på vad för färger kända företagsprofiler använder finns nu BrandColors där listas i alfabetisk ordning allt från About.me till WordPress och deras färger i hexadecimal kod. De företag som har flera färger i sin profil listas med respektive färg var för sig.

Kul och inspirerande!

Posted in Tips and tagged , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.