6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Bilder från Make Music Sthlm

Fina minnen från vår spelning utanför adesso under arrangemanget Make Music Sthlm

Tack Lina Jonsson som försåg oss med bilderna.

  

  

  

  

 

  

text: Need A Nurse

 

Posted in Need A Nurse and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.