6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Bilder från Judy’s

Tack Lise-Lotte Åberg, som fotade!

Gästartist Anna Classon, sjöng blues så håret reste sig.


Nina Ramsby var vår hemliga gäst.

You Got It, Åsa Öhrn!

text: Need A Nurse

Posted in Need A Nurse and tagged , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

One Response to Bilder från Judy’s

  1. Pingback: Bodil Sjöström » Att få vara någon annan – eller sig själv

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.