6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Årets första PT-pass

Skönt. Bestämt mig för att ha ett bra träningsår i år.

PT-pass

Posted in 365 2016 and tagged , , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.