6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Årets första PT-pass

Skönt. Bestämt mig för att ha ett bra träningsår i år.

PT-pass

Posted in 365 2016 and tagged , , , , . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Comments are closed.

2015 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.