6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Är du Ruby On Rails utvecklare och söker nytt jobb?

Vi (@ackebrink) behöver hitta 1-3st, konsult el anställning. Kontakta mig omgående! #nyttjobb"

@ackebrink hittar du på Twitter eller på http://www.ackebrink.se/

Embedded Link

Journalen
Ackebrinks journal.

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.