6ft5 – Photography – Göran Arvidson

Reshared post from +Jenny Morelli

Embedded Link

Jenny Morelli- stipendiet
Behöver du skriva klart något? Är du poet? Längtar du från stan? Sök Jenny Morellis bostads-stipendium och bo gratis 25 augusti- 1 september. Jag är varken död eller speciellt framgångsrik som poet me…

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.