Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

28 år med internet

Jag har tagit ett aktivt beslut att försöka sprida positivet omkring mig på nätet. Det kan medföra att jag ibland kanske framstår som feg men jag tycker att diskussionen på nätet ofta är långt ifrån det som kännetecknar en debatt. Många bara upprepar sitt budskap gång på gång utan att faktiskt lyssna på motparten och argumentera. Frustration uppstår och det är lätt att ta till massa kraftuttryck.

Idag firar internet 28 år. Sir Tim Berners-Lee är lite oroad över utvecklingen (och det har han fog för tycker jag). Så för att fira internet rejält kommer här tips på källgranskning och Sir Tim Berners-Lees’ eget viktiga inlägg samt lite kunskap från Viralgranskaren, Wikipedia och Skolverket!

I invented the web. Here are three things we need to change to save it
Sir Tim Berners-Lee

  • Vi har förlorat makten över vår personliga data
  • Det är alldeles för lätt att sprida felaktig information på nätet
  • Politiska kampanjer behöver transparens och ökad förståelse

Läs hela Sir Tim Berners-Lees’ inlägg här.

Ett annat bra intitiativ står Viralgranskaren för: Källkritikens dag. Tidningen Metro ligger bakom Viralgranskaren.

Metros Viralgranskaren hjälper dig reda ut om storyn som sprids på sociala medier är sann. Låt oss granska innan du delar. viralgranskaren@metro.se

Från Wikipedia: 

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.

Källkritiken består av ett antal kriterier som ursprungligen utvecklades för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Källkritiken har även visat sig vara användbar inom andra vetenskaper, av journalister och författare, och av alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde.

Skolverket har tagit fram en bra checklista som även vi vuxna kan behöva repetera:

Checklista för källkritik

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet? Är det en organisation?
Är det ett företag? Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något? För att luras?
För att sprida en åsikt?
För att sälja något? För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

Har den kontaktinformation?
Har den fungerande länkar?
Har den trovärdiga källhänvisningar?
Har den senast granskad-datum?

Kan du få information från andra ställen?

Har du jämfört med vad du redan vet?
Har du jämfört med andra källor?

Lite högtravande en måndag i mars kanske men låt oss värna om ett fritt internet där vi tillsammans värnar om demokrati. Vi behöver inte alltid tycka likadant men vi ska alltid respektera varandra!

#Blogg100

signature
1 Response
  • Jerry
    March 13, 2017

    For as positive as these critical questions are, they assume that people are willing to go through all the steps of verification, no?

Leave a Reply