6ft5 – Photography – Göran Arvidson

‎”Om du inte har något bestämt att göra – gör det i Göteborg” Christer…

‎"Om du inte har något bestämt att göra – gör det i Göteborg" Christer Strömholm

Ännu ett citat att bli glad över. Måste nog dessutom läsa om Hylinger snart.

Google+: View post on Google+

Posted in G+ import and tagged . Bookmark the permalink. RSS feed for this post. Leave a trackback.

Leave a Reply

2017 © All content Copyright 6ft5 / Göran Arvidson.